PÅ RÄTT KURS

Långseglin,kurs i navigation, segling, VHF, båtmekaniker och utsjöskeppar med mera

Kurser vi har....

 Kurserna...

Seglingskurserna vänder sig till vuxna och ungdomar och är direkt anpassade till varje deltagares tidligare erfarenhet av seglig, båtar och navigation, från helt nybörjare till de med någon erfarenhet. Tillsammans med likasinnade samt 2 instruktörer får kursdeltagaren på ett trivsamt och lärorikt sätt öva de olika seglingsmomenten i egen takt. Vi delar in deltagarna i vaktlag så att alla får "sin" svårighetsgrad. Det kommer också att bli rikligt med tid till avkoppling, sol och bad.

Upplevelsen Båtkurs

Det bästa och mest effektiva sättet att maximera glädjen och frihetskänslan på havet är att gå en båtkurs. Kursen  ökar dessutom tryggheten och säkerheten på sjön.

Frihetskänslan på sjön är för många oslagbar. Få ut mer av båtlivet efter en kurs som kombinerar både teori och praktik.

  • 2 1/2-dagars intensivkurs, fredag kväll , heldag lördag söndag.
  • allt sker ombord
  • Undervisning enligt  NFB
  • Vi erbjuder en  säker båt med mycket kompetent skeppare och kock.

Upplevelsen Båtkurs med mer upplevelse.....1 vecka upp till 6 veckor, start början juni/juli

 

Förarintyg Intensivkurs

Intensivkurs under två helger, lördag och söndag med båtpraktik.

Vi lär oss bl a sjövägsreglerna, om säkerhet ombord och till sjöss, att i dagsljus navigera inomskärs och nära land, att hantera båten samt diskuterar passande och nödvändig utrustning.

Målet är att öka säkerheten ombord och att ge en god grund för vidare nautiska kunskaper.
Förarintyg ger vanligen rabatt på båtförsäkringen samt krävs om du vill hyra båt.

Intygsprov anordnas.

Kursavgift 2200 kr

Kursmaterial ca 600 kr

Angiven kostnad förutsätter att allt nyanskaffas.

Examinering
Avgift för NfBs prov tillkommer mer med 450 kr.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kompletterande prisinfo

Vi har startgaranti med två deltagare. Det finnes möjlighet för kojplats ombord.
Vid högre deltagarantal reduceras kursavgiften.

 

Förkunskaper

Grundkurs inga förkunskaper krävs

All undervisning är praktisk och sker ombord. Intensivtiteten väljer du själv antingen kvällar eller helg eller en upp till 3 veckor. Vi anpassar kursen efter dina behov.

Kustskepparintyg Intensivkurs

Intensivkurs under två helger, lördag och söndag med båtpraktik.

Här koncentrerar vi oss mest på utomskärs- och överhavs- navigering men fördjupar också tidigare kunskaper.
Intygsprov, som leder till behörigheten att föra fritidsskepp 12 x 4 m och större, anordnas. 

Även här har vi har startgaranti med två deltagare. Det finnes möjlighet för kojplats ombord..


Vid högre deltagarantal reduceras kursavgiften.

 

Förkunskaper

Förarintyg är ett ovillkorligt förkunskapskrav.

 

Seglarskolan grund , NfB Seglarintyg 1 .Efter kursen skall du själv kunna manövrera och segla en mindre båt nära kusten i hyfsat väder.

Vi diskuterar seglingsteori samt båtens och utrustningens funktion innan vi sätter segel.
Vi lär oss:
*reva och beslå segel
*lova och falla
*slå och gippa
*styra och skota på olika ben
*lägga till vid brygga för segel
*övar man-över-bord
*de vanligaste knoparna

Du får även allmänna råd om hur du bäst sköter om din båt.

Bara praktisk segling.

Målgrupp

Alla som vill lära sig att segla.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för seglarintyg 1.  För seglarintyg 2 krävs intyg 1(eller motsvande, prov måste avläggas) + förarintyg.  

Seglarskolan forts. NfB Seglarintyg 2 .

Måste ha seglarintyg 1 eller motsvarande + förarintyg. Arrangeras i mån av intresse.

Utsjöskeppare.

Kursen är mycket flexibel. Den tar stor hänsyn till varje deltagares egna erfarenheter och skräddarsys för varje gång. Det blir bara arrangerat som långseglats. Det blir också möjligt att kombinera med andra kurs och(eller) äventyr.

Kursdeltagarantalet får inte överstiga 4, och de blir en av "familjen" Alt det praktiske ingår såsom ruttplanering, bunkring, navigation osv.

Båtmekanikerintyg

Klara båtmotorns underhåll och vissa reparationer själv!

Du får praktisk kunskap i att åtgärda vanliga, mindre fel på marina diesel- och bensinmotorer. Vi går även igenom elsystem, installationer och teknisk kringutrustning i fritidsbåtar.

Inga förkunskapskrav.

Intygsprov ordnas.

Kursmaterial c:a 260 :-

Kompletterande prisinfo Kursmaterial
Angiven kostnad förutsätter att allt nyanskaffas.
Examinering
Avgift för NfBs prov tillkommer med 250 kr.

 

VHF - Short Range Certificate

Intensivkurs under en dag som ger de kunskaper som krävs för att få använda VHF.

Nu fordras bl.a. även kännedom om GMDSS och digitala VHF-systemet.

Intygsprov anordas i nära anslutning till kursen.

Kursmaterial ingår.


Innehåll
Kännedom om radiofrekvenser och frekvensband:
- enheten för frekvens och frekvenserför VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd.

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl a på:
- tillståndsgivning och tillståndstid
- återkallande och ändring av tillståndsvillkor
- avgifter
- tillståndsmyndighet och tillsyn
- åtgärder mot störningar
- straff mm
- användning av radiosändare i krig mm
- sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation.

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser.

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom
- val av kanal
- radiodiciplin
- allmänt anrop
- anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt-handelsfartyg)
- avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod.

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT).

Kunskap om :
- nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse pga oavsiktligt larm på DSC
- iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivit eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande pga misstag
- varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering
Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet.

Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF.

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödtrafiken.

Förkunskaper

Förarintyg är önskvärt

Kompletterande prisinfo

Examinering
Avgift för NfBs prov tillkommer med 300 kr.

 

Alle kurser är anpassade till NBFs krav och kursbevis ges efter examen.

NBF-nämden för båtlivsutbildning, administrerar, utarbetar, fastställer och registrerar kompetensintyg för båtfolk samt auktoriserar förhörsförrättare. Styrelsen utgörs av Sjöfartsverket, Svenska Båtunionen, Svenska Seglar-forbundet och Svenska Kryssarklubben.


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)